Certifierad kyltekniker installerar luftvärmepump

Installera luftvärmepump själv

Vem får egentligen installera luftvärmepump och kan man utföra installationen på egen hand? Så säger lagen.

Får man installera luftvärmepump själv?

Det enkla svaret är nej – installationen måste enligt lag utföras av en certifierad kyltekniker. Du får alltså som privatperson inte installera en luftvärmepump själv. Lagen kräver att installation av värmepumpar med köldmedium utförs av en certifierad installatör.

Lagkravet kommer från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 som reglerar hantering av fluorerade växthusgaser, även kallade f-gaser. F-gaser används som köldmedium i luftvärmepumpar och enligt f-gasförordningen krävs det att en certifierad person utför installationen av din värmepump.

Hitta certifierade installatörer nu

Därför krävs en certifierad installatör

Köldmedier är ett samlingsnamn för ämnen som används för att flytta energi från en kall plats till en varm och vice versa. De är vanligt förekommande i bland annat värmepumpar, luftkonditioneringssystem, kylar och frysar.

Ett köldmedium som ofta används är f-gas, det vill säga växthusgas innehållande fluor. På grund av att f-gas kan vara skadligt för både miljö och människa vid läckage är det viktigt att personen som installerar din luftvärmepump är certifierad och har kunskap om alla nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs vid hantering av f-gas.

Vill du lära dig mer om hur värmepumpen fungerar? Läs mer här.

Luftvärmepumpar kommer till skillnad från exempelvis kylskåp inte färdigmonterade och redo att användas. Då värmepumpen består av två delar innehållande köldmedier, en utedel och en innedel, som sätts samman krävs det alltid en certifierad kyltekniker som utför installationen.

Jämför certifierade kyltekniker

Hitta och jämför erfarna värmepumpsexperter

Kvinna som styr värmepump med kontroll
Undvik onödiga reparationskostnader. Jämför installatörer och anställ en erfaren certifierad kyltekniker för installation av din värmepump.

Det finns flera anledningar till varför du borde anlita en expert som kan utföra installationen av din värmepump. Förutom lagkravet på certifierade kyltekniker ligger det även i ditt intresse att hitta en seriös leverantör som utför installationen korrekt – framför allt om du inte vill riskera giltigheten av garantin om något skulle gå snett.

Med en erfaren, certifierad installatör kan du undvika onödiga framtida reparationskostnader och samtidigt försäkra dig om att värmepumpen håller under hela dess förväntade livslängd – och ofta längre.

Jämför offerter från flera erfarna installatörer innan du väljer och spara både tid och pengar. Fyll i formuläret, ställ frågor och låt experterna komma till dig. Tjänsten är helt kostnadsfri och utan bindningar.

Fyll i formuläret