Närbild på en luftvärmepumps inne-enhet
Olika sorters värmepumpar fungerar enligt samma princip, men använder olika metoder.

Så här fungerar en värmepump

Med de temperaturer vi har i Sverige behöver vi ofta hålla hemmet varmt. Många väljer att göra det med en värmepump. Då kan man minska kostnaden för uppvärmning och förbättra inomhusklimatet. Men hur fungerar en värmepump egentligen?

Kort om värmepumpar

Den största skillnaden mellan en vanlig elektrisk radiator (element) och en värmepump är att radiatorn värmer upp luft medan värmepumpen tar värme från omgivningen. I praktiken kan man säga att en värmepump flyttar värme från en plats till en annan, till exempel från utsidan av huset och in i ditt vardagsrum.

Spara pengar

En värmepump använder också el, men den genererar mer energi än den använder, vilket gör att du kan spara pengar på uppvärmningen om du använder en värmepump. För varje kilowatt värmepumpen använder skapar den värme som motsvarar cirka tre till fem kilowatt, beroende på värmepumpens kvalitet.

Effektfaktorn eller verkningsgraden, som brukar kallas coefficient of performance (COP), anger förhållandet mellan hur mycket energi värmepumpen använder och värmen den avger.

Vintern är utmanande

Det största problemet med värmepumpar i Sverige är de kalla temperaturerna på vintern. Ju kallare det är, desto mer energi och el använder värmepumpen för att värma upp luften. De flesta värmepumpar fungerar ned till -20 °C, men vid sådana låga temperaturer kommer COP-värdet att närma sig 1 – det vill säga att värmepumpen förbrukar lika mycket energi som den genererar.

Den vanligaste och billigaste varianten av värmepumpar kallas luftvärmepump, eller luft-till-luftvärmepump, och monteras på utsidan av huset. Pumpens utomhusdel ser ut som de klimatanläggningar du ofta ser utanför hus i varmare områden. I praktiken är det också samma apparat, med några justeringar.

Läs också: Olika typer av värmepumpar

De flesta luftvärmepumpar är reversibla, vilket innebär att de både kan värma och kyla ned. På vintern kan de alltså värma upp ditt hem, medan de på sommaren kan användas som luftkonditionering. Frysar, kylskåp och luftkonditioneringen i bilen fungerar enligt samma princip.

Värmepumpar för nördar: Fysik och berg

Så här fungerar en värmepump
Skillnaden mellan kylanläggning och värmepump. Förutom användningsområdet är principen densamma rent tekniskt. Värmepumpar används för uppvärmning och kylanläggningar för kylning.

Inuti värmepumpen finns ett slutet kretslopp där vätska cirkulerar. Denna vätska kallas för köldmedium, och är värmepumpens så kallade arbetsmedium. Det slutna kretsloppet består av fyra huvudkomponenter: en förångare, en strypventil, en kondensator och en kompressor. Köldmediet kondenserar och förångar vid olika temperaturer. På så sätt transporteras värmen genom kretsloppet.

För att förstå hur köldmediet cirkulerar i kretsloppet måste man känna till tre av fysikens lagar:

  1. Lagen om tryck och temperatur
  2. Lagen om kokpunkten
  3. Lagen om vätska och gas

Kortfattat och enkelt förklarat kommer alla lagar att vara aktiva om du till exempel vandrar uppför ett berg och vägen du går på stiger många höjdmeter. För varje kilometer med höjdstigning minskar temperaturen med cirka sex grader. Temperaturen sjunker eftersom lufttrycket blir lägre ju högre upp man kommer. Ju lägre tryck, desto lägre temperatur och vice versa.

Här kommer lagen om kokpunkten in, för ju lägre tryck, desto lägre kokpunkt. På spisplattan hemma i köket brukar vattnet koka vid 100 grader. Högst upp på Mount Everest kokar vattnet vid 68 grader.

Lagen om gas och vätska berättar för oss att vätska avdunstar till gas när den tillförs värme. Om man vänder på det kan man säga att vätska tar värme från omgivningen och i själva verket kyler ned omgivningen. Till exempel kyler svett ned kroppen och sänker kroppstemperaturen.

När gas blir flytande uppstår en motsatt process, där värme frigörs och värmer upp omgivningen. Genom att ​​applicera fysikens lagar på värmepumpens kretslopp kan vi förstå vad som händer i värmepumpen.

Så fungerar fysiken i en värmepump

Köldmediet förs in i kompressorn i form av kall gas. Trycket ökar i kompressorn, och detsamma gör kokpunkten. Därför omvandlas köldmediet från gas till vätska. I kondensorn kyls köldmediet och går över till vätskeform som ger värme till omgivningen.

Därefter passerar vätskan i en tunn stråle genom expansionsventilen, även kallad strypventilen, och trycket sjunker igen, och detsamma gör kokpunkten. Detta leder till att köldmediet förångas igen, och denna process kräver värme. Därmed kyls köldmediet till en blandning av gas och vätska som strömmar till förångaren.

Osäker på hur du ska sköta om värmepumpen? Läs om service, underhåll och rengöring.

Omgivningen värmer upp köldmediet tills allt förångas, omgivningen blir kallare, trycket sjunker och köldmediet blir kallare. Den kalla gasen når kompressorns öppning och vi är tillbaka till processens början.

För att svalka istället för att värma kan en reversibel värmepump ändra köldmediets riktning i kretsloppet. En bergvärmepump kan även hämta kyla från berggrunden.

Om Värmepump.se

Vi samarbetar med ett stort antal värmepumpsföretag runt om i Sverige, som både levererar och installerar. Om du är ute efter en värmepump är det bra att jämföra erbjudanden från flera företag. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret.

Där kan du berätta om dina behov och komma i kontakt med lokala, certifierade leverantörer. Du kan också få expertråd och vägledning.

Få specialerbjudanden på värmepumpar