Få offerter från flera ventilationsfirmor

Jämför priser och hitta rätt lösning

Hitta ventilations­firmor nära dig

Få offerter och jämför priser från flera ventilationsföretag i ditt område. Snabbt, enkelt och helt kostnadsfritt. Fyll i formuläret för att få dina offerter nu.

Upplever du att luften hemma är torr och dålig? Eller är värmespridningen inte tillräckligt bra på kontoret? Då kan du behöva anlita en ventilationsfirma som kan reda ut orsaken.

Vilka olika sorters ventilationssystem finns?

Man brukar tala om fem olika ventilationstyper (se tabellen nedan). De fungerar på olika sätt och har sina för- och nackdelar.

Ventilationstyp Beteckning
Självdragsventilation S
Mekanisk frånluftsventilation F
Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning FX eller FVP1
Mekanisk från- och tilluftsventilation FT
Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning FTX

1FX betecknar mekanisk frånluftsventilation med värmeväxling, och VP betecknar mekanisk frånluftsventilation med värmepump.


Självdragsventilation (S-ventilation)

Självdragsventilation, eller naturlig ventilation som den även kan kallas, fungerar genom att varm inomhusluft stiger och går ut via bostadens luftkanaler i vägg, tak eller skorsten. Då skapas ett undertryck som suger in ny, frisk uteluft via exempelvis springventiler i fönster eller otätheter och sprickor i byggnaden. Självdragssystem är vanliga i byggnader från innan 1970.

Självdragsventilation fungerar bättre när skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur är större. Därför fungerar självdrag i regel sämre under sommaren än under vintern. För att motverka detta kan en fläkt installeras i frånluftskanalen. Detta kallas fläktförstärkt självdragsventilation (FFS) eller hybridventilation.

Fördelar med självdragsventilation
 • Fungerar bra under kalla årstider
 • Tystgående
 • Kräver inte mycket underhåll
 • Relativt billigt att installera
 • Kräver ingen el
Nackdelar med självdragsventilation
 • Fungerar sämre under varma årstider
 • Kan orsaka överventilation och drag när det är kallt utomhus
 • Har inte möjlighet för värmeåtervinning
 • Ventilationen kan försämras om byggnaden tätas eller renoveras
 • Tilluften kan inte filtreras

Mekanisk frånluftsventilation (F-ventilation)

Mekaniska frånluftssystem fungerar som ett förbättrat självdragssystem. Utomhusluft tas in genom ventiler i byggnaden och inomhusluften leds ut med hjälp av en fläkt. Denna typ av ventilationssystem kan dessutom kombineras med en värmeväxlare (FX-ventilation) eller frånluftsvärmepump (FVP-ventilation) för att återvinna värme.

Mekanisk frånluftsventilation är ett vanligt ventilationssystem i byggnader från 1970-talet och framåt.

Fördelar med mekanisk frånluftsventilation
 • Fungerar bra oavsett årstid
 • Kan kombineras med frånluftsvärmepump för värmeåtervinning, vilket även sparar energi
 • Lätt att installera
Nackdelar med mekanisk frånluftsventilation
 • Fläkten är elstyrd
 • Fläkten kan avge buller
 • System kompletterade med frånluftsvärmepump kan öka elförbrukningen

Mekanisk från- och tilluftsventilation (FT-ventilation)

I mekaniska från- och tilluftssystem styr fläktar både till- och frånluften. Även denna ventilationstyp kan kombineras med en värmeväxlare eller ett FTX-aggregat för värmeåtervinning. Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning kallas för FTX-ventilation eller balanserad ventilation, och är den mest kompletta ventilationstypen. Detta ventilationssystem är vanligt i nybyggen.

Fördelar med mekanisk från- och tilluftsventilation
 • Fungerar bra oavsett årstid
 • Stabilt
 • Bra kontroll över luftflödet
 • Låg underhållskostnad
 • Mindre risk för kallras än andra ventilationssystem
 • Tilluften kan filtreras
 • Ger bra energibesparing
Nackdelar med mekanisk från- och tilluftsventilation
 • Relativt dyrt att installera
 • Fläktarna är elstyrda
 • Fläktarna kan avge buller

Jämför ventilationsfirmor

Ska du byta eller installera nytt ventilationssystem, men är osäker på vilken ventilationstyp som passar din fastighet? De olika ventilationsfirmorna har full koll på vilken ventilationslösning som är bäst för dig.

Genom att fylla i formuläret på denna sida får du offerter från flera ventilationsfirmor som kan hjälpa dig med allt från att serva, besikta och rengöra till att reparera och installera ventilationssystem. Det tar inte längre tid än någon minut och det är helt kostnadsfritt att få offerter.

Jämför sedan de offerter du får och välj den firma som du tycker är bäst lämpad för uppdraget – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting när du använder tjänsten.

Fyll i formuläret