Med en jordvärmepump håller du värmen i huset

Jordvärmepumpen – billigare än bergvärme

Jorden utanför ditt hus kan ge skön och säker värme. Det kostar mindre än bergvärme och klarar lägre utetemperaturer än luft-vattenvärme, men kräver tillräckligt med plats på tomten.

Själva värmepumpen är densamma för jordvärme och bergvärme, men istället för att borra sig ner till berget under tomten kan du gräva ner den så kallade kollektorslangen i en lång slinga på cirka en meters djup. Med vår gratistjänst tar du enkelt reda på om det här är den bästa lösningen för dig.

Fyll i formuläret

Tre lokala installatörer med breda kunskaper kontaktar dig.

Ta in offerter

Låt installatörerna ge dig sina bästa förslag.

Välj leverantör

Företagen vet att de konkurrerar med varandra vilket garanterar ett rimligt pris.

"Ett tips är att ta in offerter från tre installatörer och jämföra priser och övriga villkor." – Energimyndigheten

Genom att fylla i formuläret får du enkelt upp till tre offerter på jordvärmepump. Det är gratis och utan bindningar. Det står dig helt fritt att tacka nej till de erbjudanden du får.

Att välja jordvärmepump

Snabbfakta om jordvärme

En stabil och kraftfull värmekälla.

Relativt billig och enkel installation.

Jordvärmeslingor kan hålla i 100 år.

Kräver minst 400 m² tomtyta.

I stort sett underhållsfritt efter installation.

Jordvärme, även kallat ytjordvärme, är sedan många år en etablerad teknik, som utnyttjar den värme som lagras ner i marken varje sommar. Med hjälp av en upp till 200 meter lång slang som får slingra en meter under din tomt kan värmepumpen utvinna energi tillräckligt för att värma ett stort hus hela vintern. Jordvärme är ofta ett alternativ om berggrunden under huset inte passar för bergvärme.

Det krävs minst 400 m² för att slangen ska få plats, så jordvärme passar om du har en stor tomt och inte har några planer på att använda marken för att bygga hus eller anlägga en pool. Nya tekniker för att plöja ner slangen gör också att marken snabbt kan återställas.

Om man vill ha minsta möjliga påverkan i tomtmiljön kan dock en annan lösning, till exempel bergvärme, vara att föredra. Diskutera med leverantörerna vad som är bäst lösning för dig.

Pris för jordvärme

Att installera jordvärme blir i allmänhet minst 10 procent billigare än bergvärme. En genomsnittlig kostnad är 135 000 kronor totalt (Källa: skvp.se). Oavsett tidigare uppvärmningssystem tjänar man nästan alltid in kostnaden på sikt genom att kostnaderna för uppvärmning och varmvatten blir lägre.

OBS! Om du kan låna till investeringen på din bostad finns det stor chans att du går med vinst från dag 1 med jordvärme. Trots extra räntekostnader kan nämligen månadsutgiften för värme ändå bli lägre än innan du installerade jordvärmen. Jordvärmeslingor är en tillgång som höjer värdet på fastigheten, vilket gör att banken brukar se positivt på att låna till en sådan investering.

Stor prisjämförelse: Så mycket kostar olika värmepumpar

Jordvärme är ofta ett bra alternativ när berggrunden inte är optimal för bergvärme. Du får en stabil och säker värmekälla utan utomhusenheter som vid luftvärmelösningar. Genom att använda sig av moderna plöjtekniker behöver du inte heller ödelägga gräsmattan för lång tid.

Installation av jordvärmepump
Jordvärme kräver nedgrävda slangar på tomten och en värmepumpsinstallation inomhus.

Att tänka på vid installation av jordvärme

  • Du måste alltid begära tillstånd från kommunen om du ska installera jordvärme. Även om kommunen gör en översyn så att dina slangar inte krockar med andra typer av ledningar är det också av stor vikt att du själv har kontroll på hur vatten/avlopp, el, fiber med mera ansluter till huset. Kommunen vill också veta vilket köldmedium som ska användas.
  • Jordvärme är mer känsligt än bergvärme för riktigt låga temperaturer. I norra Sverige där tjälen går djupt kan bergvärme vara ett bättre val (om berggrunden är lämplig).
  • Jordvärme passar bäst i lerjordar som innehåller mycket vatten.
  • Jordvärmeanläggningen kan också användas för att kyla huset sommartid. Om du vill ha den funktionen bör du redan från början ta med det i beräkningarna.
  • Marken kyls ner något och växtligheten kan därför påverkas, om än marginellt. En trädgårdsentusiast bör dock ta med det i beräkningen.

Vilka värmepumpar är bäst i test? Läs vår sammanställning.

Om Värmepump.se

Vi samarbetar med ett stort antal värmepumpsföretag och installatörer. När du uppger dina behov i formuläret kopplar vi ihop dig med de som vi bedömer har bäst lösning på dina behov. Upp till tre leverantörer får möjlighet att kontakta dig med konkreta erbjudanden. Läs mer om oss.

Över 160 000 svenskar har skaffat en ny värmepump med hjälp av Värmepump.se

Checklista för jordvärme

  • Tänk igenom dina behov och läs på om jordvärme på nätet.
  • Fyll i formuläret och bli kontaktad av etablerade företag som vill leverera en jordvärmepump till dig.
  • Diskutera med leverantörerna. Få vägledning och lär dig mer. Eventuella offerter bör innehålla energisparkalkyl samt villkor för leverans, betalning, igångkörning, service och garanti.
  • Ta i lugn och ro ställning till vilket erbjudande som är bäst. Du kan också tacka nej till alla. Tjänsten är helt kostnadsfri och utan bindning.

Få specialerbjudanden på jordvärmepumpar