Kvinna som undersöker och jämför värmepumpar.

Värmepumparna som är bäst i test

Värmepumpen är en stor investering och självklart vill du göra rätt val. Då kan fakta från olika typer av test hjälpa dig. I den här artikeln listar vi de värmepumpar som har fått bäst resultat i oberoende tester. Eftersom dessa inte är heltäckande informerar vi även om energi- och kvalitetsmärkningar och beskriver hur du kan sammanställa ett eget “test” av de värmepumpar som intresserar dig.

Neutrala och omfattande tester av värmepumpar är dyra att genomföra och det publiceras idag inga kontinuerliga test av värmepumpar. Värmepump.se dock har i samarbete med Test.no sammanställt några av de tester som har gjorts under de senaste åren. Resultaten nedan är en sammanvägning av tester från svenska Folksam och norska Forbrukerrådet.

De bästa värmepumparna enligt test.no

Rulla i listan för att se fler modeller och klicka för att läsa mer.

Energimärkningen visar hur bra värmepumpen är

Energimärkning av värmepumpar

Energimärkningen är en europeisk standard som känns igen från andra eldrivna produkter. Sedan 2015 ska alla värmepumpar vara märkta enligt detta system. Intressantast är att titta på pumpens värmeförmåga, det så kallade Scop-värdet, i nordiska klimat. I exemplet nedan har pumpen fått ett C.


Exempel på Energimärkning av en värmepump

Ett komplement till tester är den så kallade energimärkningen som infördes som ett krav för alla värmepumpar på marknaden 2015.

Statliga Energimyndigheten gjorde i början av 2010-talet omfattande tester av värmepumpar för att vägleda konsumenterna, men i samband med införandet av energimärkningen har man tagit en paus.

– Energimyndigheten har inte testat värmepumpar de senaste åren och det beror på att standarden för att testa har gjorts om då alla värmepumpar idag har obligatorisk energimärkning. Vi har stor efterfrågan på tester från allmänheten så vi kommer fortsätta testa värmepumpar, men vi har inte några nya tester på gång just nu, säger Helena Holm som är handläggare på Energimyndighetens Testlab till Värmepump.se.

Märkningen är testresultat

Tanken bakom energimärkningen är att ge konsumenterna vägledning vid köpet. Märkningen är alltså en slags löpande betygssättning av värmepumpar och ett mått på pumpens kvalitet – inte bara hur mycket energi den gör av med.

En A++-märkning innebär således att pumpen är “bättre” än en pump som har B-märkning. Alla värmepumpar måste ha en energimärkning, men det gäller att vara lite kritisk. Om den billigaste pumpen har A+++ bör man dra öronen åt sig.

– Det är Energimyndigheten i Sverige som har ansvaret för att kontrollera att siffrorna stämmer men de kan såklart inte kontrollera alla värmepumpar. Vissa tillverkare testar pumpen själva, andra låter ett oberoende institut göra det, men sen kan det finnas de som bara hittar på siffror. Det är därför branschen har tagit fram kvalitetsmärkningen Heat Pump Keymark, säger Morgan Willis som är teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, till Värmepump.se.

Värmepumpens kvalitetsmärkning en trygghet

Morgon Willis på skvp
Morgan Willis på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

För att en pump ska få kvalitetsmärkningen Heat Pump Keymark måste ett oberoende provningsinstitut mäta pumpens effekt. Eftersom detta är en kostsam procedur är det inte så många luft-luftvärmepumpar som testas idag, i princip bara bergvärme och luft-vatten-pumpar, men om du står i begrepp att köpa en sådan och vill säkerställa att du gör ett bra val bör du alltså kontrollera om pumpen har Heat Pump Keymark.

Det gör du genom att gå till märkningens hemsida. Du kan också hitta testresultat hos det svenska forskningsinstitutet RISE som är ett av de institut i Europa som testar värmepumpar.

– De värden som anges för pumpar som är märkta med Heat Pump Keymark är korrekta då man verifierat dem hos ett ackrediterad testinstitut. Man kan själv gå in och kontrollera värdena på Heat Pump Keymarks hemsida även om sidan inte är riktad till konsumenter i första hand, säger Morgan Willis.

På det här sättet kan du alltså konstruera ett eget litet “test” för att se vilken pump som är bäst för dig. Leta upp protokollen för de pumpar du är intresserad av. Sammanställ värdena och jämför värmepumparnas egenskaper. Konsultera gärna din installatör i det här arbetet. Då gör du ett informerat och bra val av en värmepump och kan välja den som är "bäst-i-test".

Tänk på att det är många faktorer som påverkar valet av värmepump. Tester är inte facit. Om värmepumpen inte passar bostadens behov spelar det ingen roll om det är marknadens bästa, så det är viktigt att du och din installatör gör en korrekt bedömning av behoven.

Hitta bäst installatörer

Genom att fylla i formuläret får du kontakt med upp till tre företag som vill hjälpa dig installera den värmepump som är bäst för dig. Tjänsten är gratis och utan bindningar.