En person använder skruvmejsel på en värmepump.
Värmepumpskötsel. För att din värmepump ska hålla länge och dra minsta möjliga mängd el är det viktigt att bry sig om den ibland.

Service och reparation av värmepumpar – så gör du

Även om värmepumpar till stor del "sköter sig själva" måste du då och då ge pumpen lite uppmärksamhet. Enkla underhållsåtgärder kan du göra själv, men med ett serviceavtal ökar du chansen att din pump håller längre. Om värmepumpen går sönder ska du se upp för oseriösa reparatörer.

En värmepump kan fungera i tiotals år utan några större ingrepp. Men det finns alltid saker du kan göra. På en luftvärmepump ska filtren rengöras regelbundet och ofta kan man även själv rengöra delar i vattenbaserade värmesystem. Var uppmärksam på de instruktioner installatören ger.

Helena Holm på Energimyndigheten.
Helena Holm på Energimyndigheten.

Mer omfattande service måste en fackman utföra. Enligt statliga Energimyndigheten kan det vara bra att teckna ett serviceavtal. Speciellt om tillverkaren av värmepumpen rekommenderar det.

– När det gäller service och underhåll så kan det vara bra med ett serviceavtal, Hur ofta man ska serva beror lite på vad det är för typ av värmepump. Följ tillverkarens rekommendationer är mitt råd, säger Helena Holm, som är handläggare för Testlab på Energimyndigheten till Värmepump.se.

Vad händer när värmepumpen går sönder?

Om du står mitt i vintern med en värmepump som har lagt av kan goda råd vara dyra. Väldigt dyra, enligt en undersökning från Folksam.

Försäkringsbolaget varnar för att det är mycket vanligt med överdebitering vid reparationer. Antingen beroende på fusk eller på bristande kunskaper. Enligt Folksam handlar det om undermåliga felsökningar, orimliga pålägg på reservdelar och överskattade reparationstider, liksom fenomenet att reparatören förordar byte av pump fastän det går att reparera den befintliga.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tycker att Folksam överdriver och att de flesta reparatörer är både seriösa och kunniga.

– Det Folksam har tittat på är de fall där försäkringsbolaget har misstänkt att debiteringen är felaktig, men det innebär att försäkringsbolaget endast har tittat på 1 % av alla skadeanmälningar som har kommit in. Det blir en skev bild, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP.

Både Folksam och SKVP är dock överens om att man bör kontrollera så att reparatören är medlem av SKVP och är serviceombud för tillverkaren av värmepumpen. Att kontakta företag som installerade värmepumpen är en säker väg att gå. Du bör dock även kolla med försäkringsbolaget. Du kan nämligen få ersättning för reparationen om du använder dig av en reparatör som de kan godkänna.

Glöm inte att ringa ditt försäkringsbolag om värmepumpen går sönder. Du kan får både ersättning och hjälp med att hitta bäst reparatör!

Det du inte ska göra är att chansa och börja skruva på din dyrbara installation utan att veta exakt vad du gör. Innan du ens rör din bergvärme- eller luft/vattenvärme-pump bör du noga konsultera instruktionsboken och följa installatörernas anvisningar. Luftvärmepumpar är dock enklare i sitt utförande. Där kan du genomföra enkel service av filtren, men det är förbjudet att befatta sig med köldmediet.

Enkel service för luftvärmepumpar

Rengöring av inomhusdelen

Inomhusdelens utsida kan vara bra att torka av med en fuktig trasa. Även filtren inuti en luftvärmepump bör rengöras regelbundet en gång i månaden, se manualen. Har man husdjur bör filterrengöringen göras ännu oftare. Ju mer smuts i filtren, desto sämre fungerar värmepumpen och värmeeffekten reduceras.

Var noga med att stänga av värmepumpen innan du börjar rengöra den. Värmepumparna ser olika ut, men de flesta har en panel som kan öppnas. Där hittar du de första filtren som är lätta att plocka ut. De kan dammsugas, torkas av eller sköljas av under kranen. Se bara till att de är helt torra innan de sätts på plats igen.

Lästips: Så tar du hand om värmepumpen – 6 smarta tips

Andra delar, till exempel det elektrostatiska filtret, kolfiltret och joniseringsenheten, rekommenderas det att låta en professionell serviceperson ta hand om vid en årlig service.

Service av utomhusdelen

Även om utrustningen kontrolleras årligen av en professionell, certifierad värmepumpstekniker, är det bra att kontrollera så att avfrostningen fungerar under vintern. Värmepumpen ska gå i automatiskt kylläge så att avfrostningen fungerar. Spjället ska stängas av så att den kalla luften inte kommer in i bostaden.

Borsta av smuts på utsidan med en lös borste. Med en mild tvållösning kan du spraya på filtren för att sedan försiktigt skölja lamellerna under vatten. Om det är frost och is på utomhusdelen bör värmepumpen stängas av omgående. Häll därefter varmvatten över pumpen så att isen smälter bort. Om problemet kvarstår bör du kontakta en professionell fackman. Ofta kan det bero på att det är fel på värmekablarna, att gas har läckt eller att avfrostningssystemet inte fungerar.

Värmepumpsservice när det är varmt

Den bästa tiden för rengöring är oftast under våren eller sommaren. Då har värmepumpen varit igång en säsong, och damm och smuts har samlats upp. Kör du värmepumpen i kylläge i några timmar kan det vara till fördel att det är varmt ute då värmeväxlaren kan rengöras.

Det är även den professionella fackmannens jobb att kontrollera elförbrukningen, trycket och värmeeffekten – utöver rengöring och rensning av de svåråtkomliga filtren. Om värmeeffekten är lik den verkningsgrad som produktbeskrivningen visar fungerar värmepumpen som den ska.

Läs också: Olika sorters värmepumpar

Visar däremot siffrorna stora variationer fungerar inte värmepumpen som den ska. För att garantin ska täcka reparationer är det därför viktigt att ta reda på vad det är som orsakar de stora variationerna så fort som möjligt. Det är viktigt att använda fackman med F-gas-certifiering.

Om Värmepump.se

Vi samarbetar med ett stort antal värmepumpsföretag runt om i Sverige, som både levererar och installerar. Om du är ute efter en värmepump är det bra att jämföra erbjudanden från flera företag. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret.

Där kan du berätta om dina behov och komma i kontakt med lokala, certifierade leverantörer. Du kan också få expertråd och vägledning.

Få specialerbjudanden på värmepumpar