Illustrerad genomskärning av jordlagren i marken.

Markvärme – låt underjorden stå för värmen

Att hämta värme ur marken är ett stabilt alternativ till att använda luften för att hämta värme. Berggrunden, jordlagret eller sjöbottnen innehåller värme som du kan utvinna med hjälp av en värmepump. Installationskostnaden är högre än för luftvärmepumpar, men har du ett stort hus är det ofta den bästa lösningen. Och du kan tjäna in pengarna relativt snabbt.

Tekniken för att utvinna värme ur marken kallas även vätska/vatten eftersom man leder köldvätska i en slang i marken, där denna då "suger" åt sig värme som sedan levereras till husets vattenbaserade uppvärmningssystem. Du kan utvinna värme ur marken på huvudsakligen tre sätt:

Bergvärme

Ett upp till 200 meter djupt borrhål rakt ner under din tomt ger säker och jämn uppvärmning.

Jordvärme

Att fördela ut kollektorslang 1 meter under tomtmarken ger nästan lika effektiv uppvärmning som att borra i berget.

Sjövärme

Att hämta värmen från sjöbotten är ett tredje alternativ.

Värmekällor:

Bergvärmepump – hämtar värme från lagrad solenergi i berggrunden.

Jordvärmepump – hämtar värme från lagrad solenergi i markens översta skikt.

Grundvattenvärmepump – hämtar värme från en borrad brunn.

Sjövärmepump – hämtar värme från vattnet på havs- eller sjöbottnen.

Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna värme ur marken idag, men vad som passar just dig bäst beror på geografiska och geologiska förutsättningar. Har du en stor tomt kan alternativet att gräva ner slangar en meter under marken vara att föredra. Om du bor i direkt anslutning till en sjö kan det vara smartast att lägga slangar på sjöbottnen.

Under alla omständigheter bör du ta in flera offerter från olika konsulter för att få en bild av vilken typ av markvärmepump som passar dig bäst. Enklast är att fylla i formuläret, så får du kontakt med rätt leverantörer för dina behov som ger dig sina bästa erbjudanden.

Fyll i formuläret nu

Vad kostar markvärme?

Bergvärme, jordvärme och sjövärme använder samma typ av värmepumpar. Du har därför många modeller att välja mellan. Installationskostnaden beror till stor del på hur du lägger ut den så kallade kollektorslangen. Låter du den gå drygt hundra meter rakt ner under tomten eller får den slingra sig en meter under mark? Hur långt är det till berggrunden? Kommer de 400 kvadratmeter som behövs för jordvärme att blockera framtida utbyggnader?

Diskutera med leverantörerna och begär in flera offerter. Tänk på att du även måste ta beslut kring hur lång kollektorslangen ska vara (det vill säga hur djupt hål du måste borra eller hur bred grop du måste gräva). En lång kollektorslang gör att du kan klara dig på en mindre värmepump. En kortare blir billigare, men kan kräva en pump med högre effekt.

Så här ser en genomsnittlig prisbild för installation av olika typer av markvärme ut:

 • Bergvärme: 150 000 kr
 • Jordvärme: 135 000 kr
 • Grundvattenvärme: 140 000 kr
 • För den mer ovanliga sjövärmen finns ingen statistik, men den brukar ligga något lägre, cirka 120 000 kr
 • Luft-vatten (för jämförelse): 110 000 kr

(Gäller hus med värmebehovet 20.000 kwh/år. Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 2018.)

Om din värmepump ska ersätta direktverkande el, olja, pellets eller liknande som värmekälla kommer du att ha tjänat in investeringen på runt 10 år. Du kan också tjäna på att byta ut äldre värmepumpar eftersom tekniken utvecklas och effekten ständigt blir bättre.

Observera att variationerna kan vara stora och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Att till exempel satsa på ett långt borrhål för större effekt kan visa sig lönsamt i längden, om den initiala kostnaden för att borra blir högre. Diskutera med flera olika leverantörer för att hitta rätt. Genom att fylla i formuläret kommer du i kontakt med upp till tre företag som erbjuder, levererar och installerar värmepumpar åt dig.

OBS! Du måste alltid begära tillstånd från kommunen om du ska installera en vätska/vatten-värmepump, som alltså hämtar värme från marken. Detta är oftast inga problem. Om du ska installera luftvärme behövs inte tillstånd.

Livslängd

Hjärtat i en värmepump är kompressorn och den bör hålla i minst 20–30 år om systemet är av god kvalitet. Kollektorslangarna som du anlägger när du installerar markvärme håller ännu längre – 100 år är ingen omöjlig siffra. Det betyder att ett borrat hål eller nedgrävd slang är en tillgång som ökar värdet på huset. Till detta kan man koppla nya pumpar i framtiden. Det är dock högre risk att slangar i marken eller på sjöbotten skadas oavsiktligt än slang i ett borrhål.

Här är värmepumparna som är bäst i test.

vätska-vattenvärmepump
Innedelen i markvärme-lösningar ser ut som ett kylskåp. På utsidan av huset syns i princip ingenting. (Foto: NIBE)

Fördelar med markvärme

 • Relativt okänsligt för låga temperaturer
 • Passar till hushåll med stort varmvattenbehov
 • Låga el- och driftkostnader
 • Lång livstid
 • Ingen synlig eller bullrig utedel
 • I princip helt tystgående

Några nackdelar

 • Fungerar bara i kombination med vattenburet värmesystem
 • Kostar mycket att köpa och installera
 • Tar upp plats inomhus

Placering av värmepumpen

En värmepump för markvärme har ingen utedel, utan hela värmepumpen installeras inne i huset. Vanligt är att pumpen har ungefär samma storlek som ett kylskåp. Många väljer att placera värmepumpen i badrummet, tvättstugan, ett förråd eller vid sidan av varmvattenberedaren, eftersom pumpen ska kopplas till den.

Det finns inget facit på var pumpen står bäst – det är mycket att ta hänsyn till. Därför kan det vara bra att få hjälp av någon sakkunnig så att både valet och installationen av din värmepump blir yrkesmässigt gjort.

Läs även: Service, underhåll och rengöring av värmepumpar

Det lönar sig att få leverantören av värmepumpen att även installera den. Väljer man en annan firma bara för installationen riskerar man att hamna i kläm mellan parterna om något fel skulle uppstå, och företagen kan börja skylla på varandra.

Innan du köper en värmepump bör du jämföra offerter. Det gör du gratis och helt utan bindning på Värmepump.se. Fyll i formuläret och få expertråd från lokala värmepumpsföretag.

Få erbjudanden nu